SESJA EGZAMINACYJNA

Sesja egzaminacyjna zimowa 2016/2017           

I rok – semestr 1, studia stacjonarne
30.01.2017 r. – 12.02.2017 r.

Przedmiot

Egzaminujący

Data

Godzina

Sala

Rygor

 

Język angielski

mgr Janusz Oleś

24.01.2017

ćw.

ćw.

Z

 

Technologia informacyjna

dr Marek Fidali

 

 

 

Z


Biologia medyczna

dr Tomasz Szprycha

10.02.2017

16.30

15

Z

 

Biofizyka

mgr Dariusz Ostrowski

24.01.2017

w.

w.

Z

 

Anatomia człowieka

dr Jadwiga Pałosz

09.02.2017

10.30

24

E

Fizjologia człowieka


dr Marek Bawelski
 

03.02.2017

16.30

24

E

Biochemia

dr Izabela Greń

06.02.207

10.00

13

Z


Podstawy socjologii

dr Grzegorz Odoj

27.01.2017

ćw.

ćw.

Z

 

Podstawy etyki


prof. Adam Jonkisz

01.02.2017

25.02.2017
wpisy ocen

15.00-15.30

10.00

13

Z

 

Podstawy psychologii


mgr Aneta Prus

25.01.2017

ćw.

ćw.

Z

 

Podstawy pedagogiki


dr hab. Henryk Budzeń,
prof. nadzw.

20.01.2017

ćw.

ćw.

Z


Metodyka nauczania ruchu

mgr Marcin Rutowicz

27.01.2017

ćw.

ćw.

Z

 

Szkolenie BHP wpisy

mgr Katarzyna Kasperek

 

 

 

Z

SESJA  POPRAWKOWA   

 

Język angielski

mgr Janusz Oleś

 

 

 

Z

 

Technologia informacyjna

dr Marek Fidali

 

 

 

Z

 

Biologia medyczna

dr Tomasz Szprycha

25.02.2017

13.00

1 B

Z

 

Biofizyka

mgr Dariusz Ostrowski

 

 

 

Z


Anatomia człowieka

dr Jadwiga Pałosz

 

 

 

E

Fizjologia człowieka


dr Marek Bawelski
 

24.02.2017

27.03.2017

17.00

10.00

19

E

 

Biochemia

dr Izabela Greń

 

 

 

Z


Podstawy socjologii

dr Grzegorz Odoj

 

 

 

Z

 

Podstawy etyki


prof. dr hab. Adam Jonkisz

 

 

 

Z

 

Podstawy psychologii


dr Aneta Prus

 

 

 

Z

 

Podstawy pedagogiki


dr hab. Henryk Budzeń,
prof. nadzw.

 

 

 

Z


Metodyka nauczania ruchu

mgr Marcin Rutowicz

 

 

 

Z

 

Sesja egzaminacyjna zimowa 2016/2017          

I rok – semestr 1, studia niestacjonarne

 

Przedmiot

Egzaminujący

Data

Godzina

Sala

Rygor

 

Język angielski

mgr Janusz Oleś

28.01.2017

ćw.

ćw.

Z

 

Technologia informacyjna

dr Marek Fidali

 

 

 

Z


Biologia medyczna

dr Tomasz Szprycha

10.02.2017

16.30

15

Z

 

Biofizyka

mgr Dariusz Ostrowski

05.02.2017

9.30

19

Z

 

Anatomia człowieka

mgr Marcin Rutowicz

11.02.2017

10.00

24

E

Fizjologia człowieka


dr Marek Bawelski
 

03.02.2017

16.30

24

E

Biochemia

dr Izabela Greń

04.02.2017

9.30

13

Z


Podstawy socjologii

dr Grzegorz Odoj

27.01.2017

w

w

Z

 

Podstawy etyki


prof. dr hab. Adam Jonkisz

12.02.2017

25.02.2017

wpisy ocen

9.00-9.30

10.00

13

Z

 

Podstawy psychologii


mgr Aneta Prus

04.02.2017

10.30

24

Z

 

Podstawy pedagogiki


dr hab. Henryk Budzeń, prof. nadzw.

21.01.2017

ćw.

ćw.

Z


Metodyka nauczania ruchu

mgr Marcin Rutowicz

Na ćw.

ćw.

ćw.

Z

 

Szkolenie BHP wpisy

mgr Katarzyna Kasperek

 

 

 

Z

SESJA  POPRAWKOWA   

 

Biologia medyczna

dr Tomasz Szprycha

25.02.2017

13.00

1 B

Z

Fizjologia człowieka

dr Marek Bawelski

24.02.2017

17.00

19

E


Anatomia człowieka

mgr Marcin Rutowicz

     

E

 

Biochemia

dr Izabela Greń

 

 

 

 

 

Sesja egzaminacyjna zimowa 2016/2017

II rok – semestr 3, studia stacjonarne

 

Przedmiot

Egzaminujący

Data

Godzina

Sala

Rygor

 

Język angielski poszerzony

mgr Janusz Oleś

20.01.2017

ćw.

ćw.

Z

 

Kinezjologia

dr Marcin Grudzień

-

- - -

 

Ergonomia

dr hab. Olga Nowotny-Czupryna

31.01.2017

14.30

23 a

Z

 

Kinezyterapia

dr Magdalena Rusin

01.02.2017

11.00

14

E

 

Fizykoterapia

dr n. med. Joanna Szymańska

31.01.2017

 

wpisy

15.00

 

10

E

 

Masaż leczniczy

 

dr n. med. Jarosław Gorzałek

02.02.2017

8.30

14

Z

 

Turystyka zdrowotna

dr Krystyna Magda-Żabińska

09.02.2017

10.30

13

Z

SESJA  POPRAWKOWA

 

Kinezjologia

dr Marcin Grudzień

 

 

 

E

 

Turystyka zdrowotna

dr Krystyna Magda-Żabińska

 

 

 

Z

 

Kinezjologia

dr Marcin Grudzień

 

 

 

E

 

Ergonomia

dr hab. Olga Nowotny-Czupryna

 

 

 

Z

 

Kinezyterapia

dr Magdalena Rusin

 

 

 

E

 

Fizykoterapia

dr n. med. Joanna Szymańska

 

 

 

E

 

Masaż leczniczy

 

dr n. med. Jarosław Gorzałek

 

 

 

Z

 

Turystyka zdrowotna

dr Krystyna Magda-Żabińska

04.03.17 r.

10.30

19 B

Z

 

Język angielski poszerzony

Mgr Janusz Oleś

 

 

 

 

 

Sesja egzaminacyjna zimowa 2016/2017

II rok – semestr 3, studia niestacjonarne

 

Przedmiot

Egzaminujący

Data

Godzina

Sala

Rygor

 

Język angielski poszerzony

mgr Janusz Oleś

 

 

 

Z

 

Kinezjologia

mgr Marcin Grudzień

     

E

 

Ergonomia

dr hab. Olga Nowotny-Czupryna

31.01.2017

14.30

23 a

Z

 

Kinezyterapia

dr Magdalena Rusin

11.02.2017

12.00-13.30

13

E

 

Fizykoterapia

dr n. med. Joanna Szymańska

31.01.2017

 

 15.00

wpisy

 

 

10

 

 

E

 

Masaż leczniczy

 

dr n. med. Jarosław Gorzałek

04.02.2017

9.00

14

Z

 

Turystyka zdrowotna

dr Krystyna Magda-Żabińska

11.02.2017

9.30

13

Z

SESJA  POPRAWKOWA

 

Kinezyterapia

dr Tomasz Ridan

 

 

 

E

 

Turystyka zdrowotna

dr Krystyna Magda-Żabińska

04.03.2017

10.30

19 B

Z

 

Sesja egzaminacyjna zimowa 2016/2017

III rok – semestr 5, studia stacjonarne

 

Przedmiot

Egzaminujący

Data

Godzina

Sala

Rygor

 

Fizjoterapia kliniczna:

 

 

 

 

 

 

Fizjoterapia w ortopedii
i traumatologii

dr hab. n. med. Janusz Otfinowski, prof. nadzw.

31.01.2017

wpisy

9.00

10

Z

 

Fizjoterapia w reumatologii

dr Jerzy Rottermund

27.01.2017

18.30

19

Z

 

Fizjoterapia w neurologii

 i neurochirurgii

dr Stanisław Kijowski

03.02.2017

14-16

14

Z

 

Fizjoterapia w onkologii
i medycynie paliatywnej

lek. med. Wiesława Juraszek

07.02.2017

13.00

14

Z

 

Wybrane zagadnienia fizjoterapii w chorobach wewnętrznych

dr n. med. Janusz Bromboszcz

27.01.2017

ćw.

ćw.

Z

 

SESJA  POPRAWKOWA

Fizjoterapia kliniczna:

 

 

 

 

 

 

Fizjoterapia w ortopedii
i traumatologii

dr hab. n. med. Janusz Otfinowski, prof. nadzw.

 

 

 

Z

 

Wybrane zagadnienia fizjoterapii w chorobach wewnętrznych

dr n. med. Janusz Bromboszcz

 

 

 

Z

 

 

Sesja egzaminacyjna zimowa 2016/2017

III rok – semestr 5, studia niestacjonarne

 

Przedmiot

Egzaminujący

Data

Godzina

Sala

Rygor

 

Fizjoterapia kliniczna

 

 

 

 

 

 

Fizjoterapia w ortopedii
i traumatologii

dr hab. n. med. Janusz Otfinowski, prof. nadzw.

10.02.2017

16.30

2 B

Z

 

Fizjoterapia w reumatologii

dr Jerzy Rottermund

28.01.2017

16.40

25

Z

 

Fizjoterapia w neurologii

 i neurochirurgii

dr Stanisław Kijowski

03.02.2017

16-18

13

Z

 

Fizjoterapia w onkologii
i medycynie paliatywnej

lek. med. Wiesława Juraszek

04.02.2017

10.00

14

Z

 

Wybrane zagadnienia fizjoterapii w chorobach wewnętrznych

dr n. med. Janusz Bromboszcz

28.01.2017

ćw.

ćw.

Z

 

SESJA  POPRAWKOWA

Fizjoterapia kliniczna

 

 

 

 

 

 

Fizjoterapia w ortopedii
i traumatologii

dr hab. n. med. Janusz Otfinowski, prof. nadzw.

 

 

 

Z

 

Wybrane zagadnienia fizjoterapii w chorobach wewnętrznych

dr n. med. Janusz Bromboszcz

 

 

 

Z

 

 

Sesja egzaminacyjna zimowa 2016/2017           

I rok – semestr 1, studia niestacjonarne II stopnia

 

Przedmiot

Egzaminujący

Data

Godzina

Sala

Rygor

 

Psychologia kliniczna

dr Krystyna
Nagrodzka-Grzybowska

 

 

 

Z

 

Dydaktyka i pedagogika

dr hab. Henryk Budzeń,
prof. nadzw.

28.01.2017

w

w

Z

 

Logika ogólna i analiza statystyczna

prof. dr hab. Adam Jonkisz
dr Marek Fidali

Logika 12.02.2017

9.30-10.30

2 B

Z


Bioetyka

ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz

29.01.2017

13.15

ćw.

Z

Diagnostyka fizjoterapeutyczna, programowanie i ewaluacja fizjoterapii

dr hab. Peter Takač, prof. nadzw.

 

 

 

Z


Aktywność ruchowa adaptowana

dr Magdalena Rusin

05.02.2017

wpisy

12.00

 

Z

Język obcy

mgr Janusz Oleś

 

 

 

Z

 

Portfolio

dr n. med. Janusz Bromboszcz

27.01.2017

ćw.

ćw.

Z

Specyfika fizjoterapii pacjenta leżącego

dr n. med. Jarosław Gorzałek

04.02.2017

10.00

2 B

Z

Terapia zajęciowa
w rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie

dr Jerzy Rottermund

31.01.2017

wpisy

15-16

Por.

Z

 

Szkolenie BHP wpisy

mgr Katarzyna Kasperek

 

 

 

Z

 

Sesja egzaminacyjna zimowa 2016/2017           

II rok – semestr 3, studia niestacjonarne II stopnia

 

Przedmiot

Egzaminujący

Data

Godzina

Sala

Rygor

 

Protetyka i ortotyka

dr hab. n. med. Janusz Otfinowski, prof. nadzw.

31.01.2017

9.00

wpisy

 

Z

 

Zdrowie publiczne

dr Magdalena Rusin

 

 

 

Z

 

Metody specjalne fizjoterapii

dr Krzysztof Czupryna

31.01.2017

14.30

 

Z


Specyfika fizjoterapii pacjenta leżącego

dr n. med. Jarosław Gorzałek

04.02.2017

10.00

2 B

Z

 

Terapia zajęciowa

w rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie

dr Jerzy Rottermund

31.01.2017

15-16

Por.

Z

 

Portfolio

dr n. med. Janusz Bromboszcz

21.01.2017

ćw.

ćw.

Z